0722 734 326

office@prospectterra.ro

Str. Complexului nr. 1

Sector 3, București

Luni-Vineri 10.00-18:00

Sambata-Duminica Inchis

Luni-Vineri 10.00-18:00

Sambata-Duminica Inchis

0722 734 326

office@prospectterra.ro

Str. Complexului nr. 1

Sector 3, București

Hidrogeologie

Prin studiul hidrogeologic, sunt identificate acviferele subterane si conditiile de captare si de exploatare a acestora, astfel incat sa se asigure un debit optim de exploatare, fara a fi generat un impact negativ asupra bilantului de apa din subsol. Totodata, documentatia stabileste si parametrii hidrogeologici ai stratelor acvifere traversate sau a celor propuse pentru captare.

Studiul hidrogeologic – cuprinde:

 • descriere litologie
 • nivele hidrostatice
 • interpretari de carotaj electric
 • recomandari echipare
 • debite de exploatare
 • analize de apa

Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente, semnate şi ştampilate:

 • plan de încadrare în zonă
 • plan de situaţie cu amplasarea gospodăriei de apă
 • breviar de calcul estimativ pentru consumul de apă (potabilă, menajeră, igienico-sanitară, tehnologică şi de incendiu), evacuarea apelor menajere şi pluviale

Notă: Conform legislaţiei în vigoare, studiul nu mai trebuie depus şi taxat la INHGA dacă este ştampilat MMP (OG. 1671/2007 – articolul 21).

Agentii economici care desfasoara activitati ce presupun utilizarea apei sunt obligati sa obtina un Aviz de gospodarire a apelor. Ordinul 799/2012 (06.02.2013) reglementeaza continutul cadru al documentatiei tehnice necesara obtinerii acestui aviz. Avizul de gospodarire a apelor se solicita prin certificatul de urbanism, obtinerea lui intrand in sarcina beneficiarului sau a titularului de investitie (la faza de proiectare). Emitentul acestui aviz este Administratia Nationala Apele Romane (din Bucuresti sau din teritoriu).

Pentru aviz, beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:

 • plan de încadrare în zonă
 • plan de situaţie cu amplasarea reţelelor de apă şi canalizare, pluviale, a gospodăriei de apă (semnat şi ştampilat de beneficiar)
 • studiu hidrogeologic (dacă este cazul)
 • copie acte proprietate/concesiune teren
 • copie CUI beneficiar sursă de apă

Actul care conditioneaza tehnic si juridic exploatarea surselor de apa este Autorizatia de gospodarire a apelor. Acest document se obtine in cazul tuturor activitatilor pentru care se solicita obtinerea Avizului de gospodarire a apelor si care sunt mentionate in Ordinul nr. 799/2012. Emitentul Autorizatiei de Gospodarire a apelor este Agentia Nationala Apele Romane (din Bucuresti sau din teritoriu). Obligativitatea obtinerii acestei autorizatii este stipulata in Legea Apelor nr. 107/1996, modificata si completata cu Legea nr. 310/2004. Continutul documentatiei tehnice necesare obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor este prevazut in Ordinul M.M.P. nr. 799/2012.

Pentru autorizatie, Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:

 • plan de încadrare în zona (1:10000 / 1:50000)
 • plan de situaţie detaliat cu amplasarea reţelelor de apă, canalizare, pluviale, a gospodăriei de apă executate (semnat şi ştampilat de beneficiar)
 • coordonate STEREO 70 ale forajului executat (dacă este cazul)
 • aviz (notificare) Apele Române
 • copie CUI utilizator
 • acte proprietate/concesiune teren

Pentru aviz , Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:

 • certificat urbanism
 • acte proprietate/concesiune teren
 • proiect PUZ/PUD
 • plan de încadrare în zonă
 • avize furnizori

Pentru acord , Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:

 • vertificat urbanism
 • studiu de fezabilitate
 • planuri de detaliu
 • documentaţie gospodărire ape
 • acte proprietate/concesiune teren
 • avize furnizori

Evaluarea impactului asupra mediului a unui proiect se face printr-un studiu de impact ce se finalizeaza cu Raportul de evaluare a impactului asupra mediului a acelui proiect. Aceasta documentatie se realizeaza in faza de fezabilitate a proiectului si are la baza cerintele din Anexa 2, Partea a II-a, a Ordinului MAPM nr. 863/2002. In baza acestui document, Agentia de Protectie a Mediului emite Acordul de Mediu.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:

 • studiu de fezabilitate
 • planuri de amplasament şi detaliu
 • memoriu mediu
 • documentaţie gospodărire ape
 • avize furnizori

Bilanturile de mediu se intocmesc la solicitarea Agentiei de Protectie a Mediului. Aceste documentatii au la baza evaluarea gradului de contaminare a solului şi a apei subterane obtinute atat din inventarierea documentelor existente in arhiva beneficiarului, cat si din executia de noi lucrari de prospectiune, cu prelevare de probe, ce vor fi analizate în laboratoare de specialitate, atestate de Ministerul Mediului.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:

 • studiul de impact
 • planuri de detaliu
 • documentaţia de gospodărire a apelor
 • memoriul de mediu